Herní řád OPP

logo-OPP-olomoucký pétanque pohár-300

HERNÍ ŘÁD OLOMOUCKÉHO PÉTANQUE POHÁRU (2024)

PREAMBULE

Olomoucký pétanque pohár je otevřená týmová soutěž hraná na území města Olomouce a otevřená pro všechny hráče pétanque. Vyhlašuje se jednou ročně. Pokud je přihlášeno dvanáct a více týmů, hrají v ligách s možností postupu do vyšší soutěže. Rozhodující je umístění v minulém ročníku. Pořadatelem Olomouckého pétanque poháru je zapsaný spolek Kulový blesk.

1. TERMÍNY

Herní sezóna Olomouckého pétanque poháru (dále jen OPP) trvá od jara do podzimu s letní přestávkou.

2. HRACÍ DNY

Hrací den je úterý, začátek utkání se doporučuje v 17. hodin. Hostující tým by měl nejpozději jeden den předem potvrdil utkání domácímu týmu, případně navrhnout změnu termínu. Na změně termínu se oba týmy musí shodnout. Utkání je na základě dohody obou soupeřů možné odehrát v jiný den. Utkání lze předehrát v jiném termínu, nebo nejdéle o dva týdny odložit. Nedojde-li k dohodě, považuje se zápas za odehraný kontumačně v neprospěch týmu, jenž změnu termínu navrhl.

3. MÍSTO UTKÁNÍ

3.1. Domácí boulodrom

Každý tým má v přihlášce uvedený svůj domácí boulodrom (hřiště, kurt), kde bude hrávat svá domácí soutěžní utkání.

3.2. Parametry boulodromu

Hřiště je na pozemku v katastru města Olomouce, který je dostupný MHD. Povrch s převažujícím výskytem písku, štěrku a hlíny. Nejlépe parkové cesty nebo umělé kurty. Za nepřijatelný se považuje betonový nebo asfaltový povrch (pokud není pokryt tenkou vrstvou štěrkopísku), popřípadě povrchy krytých hal jako parkety nebo koberce. Nevyhovující je rovněž travnatý nebo bahnitý terén. Ne moc vhodné jsou terény pískovišť (hluboký terén) a antukových hřišť (tvrdý a rovný terén).

Minimální velikost plochy bouledromu je 6×12 metů, nebo také dvě hřiště o rozměrech 3×12 m, vzdálená od sebe maximálně 50 metrů, tzn. dvě hřiště, aby se na nich daly odehrát souběžně dva zápasy jednoho soutěžního utkání. Uvnitř hřiště nesmí být žádná překážka (strom, lavice, obrubník atd.). Je povolené hřiště s nepatrným sklonem cca do 20 cm na šířku a 30 cm na délku, bez větších děr a  výstupků. V odůvodněných případech lze udělit výjimku a utkání odehrát na jednom boulodromu v pořadí: trojice, dvojice, jednotlivci. Přičemž se jedná o „dvojzápas“ dvojic a jednotlivců, takže v případě jednoho hřiště nemůže stejný hráč nastoupit za jednotlivce i dvojice.

3.3. Povinnosti domácího týmu

Domácí tým je povinen před utkáním udržovat hřiště v hratelném stavu tzn. nezatravněné, bez větších kalužin, bez výkalů, bez předmětů, které by výrazně mohly měnit směr koule nebo ji dokonce nečekaně zastavit (velké kameny, větve atd.), na podzim bez listí. Doporučuje se zajistit dvě počítadla, jeden výtisk pravidel a jeden výtisk aktuální verze Herního řádu. Všechny boulodromy musí být před začátkem soutěže schváleny Správcem soutěže (ligy). Způsobilost boulodromu může správce soutěže posoudit opakovaně, kdykoli v průběhu soutěže.

4. TÝMY

4.1. Tým a hráči

Do soutěže se může přihlásit libovolný tým. Tým tvoří minimálně 3 hráči uvedení na soupisce. Další hráče lze dopisovat v průběhu základní sezóny. Po odehraní základní části před play-off to již není možné. Všichni hráči hrají na vlastní zodpovědnost i nebezpečí. Maximální počet hráčů jednoho týmu není omezen. Věk, pohlaví hráčů a jejich složení v týmu není nijak stanoveno, mělo by však být přihlédnuto k fyzické kondici a možnosti soustředěnosti, zvláště u menších dětí. U juniorských týmů je nutné, pakliže v aktuální sestavě nefiguruje hráč starší 18 let, aby byl v přihlášce potvrzen souhlas rodičů.

Žádný z hráčů nesmí být v průběhu jedné sezóny vepsán do soupisek více týmů.

4.2. Startovní poplatek

Startovné (zápisné) je 500 Kč tým/sezóna. Tento poplatek propadne pořadateli soutěže na pokrytí nezbytných nákladů  s vedením ligy (trofeje, pronájmy, energie, odměny, web, atd.). Jedná se o paušál za libovolný počet hráčů. Způsob a splatnost je určena Prezidiem OPP v přihlášce.

4.3. Herní jistina

Herní jistina (kauce) je stanovena na 500 Kč tým/sezóna. Tato jistina slouží k pokrytí disciplinárních trestů pro týmy a hráče. Po skončení sezóny se vrací týmu nebo se převede do dalšího ročníku. Způsob a splatnost je určena Prezidiem OPP v přihlášce. Při diskvalifikaci týmu propadá jistina ve prospěch pořadatele OPP.

4.4. Přestupy a zánik týmu

Přestupy během sezóny nejsou povoleny. Po ukončení soutěže může hráč libovolně změnit tým. Při rozpadu týmu po soutěži je následníkem (název, postup, sestup atd.) týmu takové sdružení hráčů, které bude obsahovat většinu hráčů rozpadlého týmu, pokud se nedohodnou jinak. Při rovnosti má toto právo tým sdružující takového hráče, kteří odehráli více zápasů. Tým zaniká, pokud do další sezóny nebude sdružovat alespoň jednoho stejného hráče jako v sezóně minulé. Tým okamžitě zaniká veřejným prohlášením o ukončení účasti. Takový tým se může přihlásit znovu, ale do OPP je nasazen jako nový tým.

4.5. Název týmu

Tým přihlášený do OPP musí oznámit svůj soutěžní název. Název týmu nesmí obsahovat náznaky vulgarismu nebo rasové nesnášenlivosti. Je pokud možno uveden v latince, neobsahuje znaky působící problém v tisku a není příliš dlouhý. Název týmu je vlastnictvím hráčů, stejné nebo podobné názvy u jiných týmů nebudou zaregistrovány. Při zániku týmu zaniká i vlastnictví názvu. Stejný název nesmí použít jiný tým tři následující herní sezony.

4.6. Správce týmu

Tým musí povinně určit správce týmu (kapitána), se kterým bude správce soutěže (ligy) a prezidium OPP komunikovat a který bude tým zastupovat navenek.

5. HERNÍ SYSTÉM

5.1. Pravidla

Soutěž se během celého období hraje podle mezinárodních pravidel pétanque. Je povoleno hrát i rekreačními koulemi. Ty musí materiálně, rozměrově i hmotnostně odpovídat minimálním a maximálním povoleným parametrům. Nejsou povoleny koule jakékoliv „domácí“ výroby. U hry nebude přítomen rozhodčí, týmy jsou povinny se na místě shodnout. Námitky se mohou podat Správci soutěže (ligy), jenž může rozhodnout o anulování výsledků, opakování utkání nebo jeho dalším vývoji. V případě závažnějšího sporu se týmy mohou odvolat proti verdiktu k Prezidiu OPP.

5.2. Systém soutěže

Soutěž má dvě části, ZÁKLADNÍ ČÁST a PLAY OFF + BARÁŽ. V rámci možností Rozpisu utkání se budou střídat domácí utkání s utkáními na hřišti soupeře. Umístění v základní části rozhodne o rozdělení týmů do play-off a do baráže. V základní části hraje každý s každým. O baráži a play-off rozhoduje prezidium soutěže.

PLAY-OFF
Finále play-off se odehraje ve stejný den, kdy půjde o dvě utkání na jednom místě.

První utkání:
1. versus 4. tým základní části.
2. versus 3. tým základní části.

Druhé utkání:
vítězové prvního utkání (o celkové vítězství)
poražení prvního utkání (o třetí místo)

Vítěz play-off se stává vítězem Olomouckého pétanque poháru.

5.3. Hodnocení týmů

Kritéria pro určení pořadí týmů v tabulce ligy:
– vyšší počet bodů získaných za vítězství v utkání (utkání je pojem pro sérii zápasů s jedním soupeřem)
– pokud je počet těchto bodů stejný, rozhoduje lepší poměr skóre, jenž je vyjádřen poměrem vyhraných a prohraných zápasů v utkání (výsledek utkání např. 2:1)
– pokud je i tento ukazatel stejný, rozhoduje poměr skóre z jednotlivých zápasů utkání (výsledky zápasů 13:8)
– jestliže je i poté výsledek týmů shodný, rozhoduje vzájemné utkání nebo tabulka vzájemných utkání v případě více shodných týmů. Poslední možností je rozhodující utkání nebo mini turnaj.

5.4. Hodnocení hráčů

Všichni hráči zařazeni na soupisku týmu se účastní hodnocení jednotlivců o Nejužitečnějšího hráče ligy vyjádřenou tabulkou hráčů po základní části. Nejlepší hráč je vyhlášen jako Nejužitečnější hráč OPP a obdrží putovní trofej. Kritéria pro určení pořadí v tabulce hráčů ligy:

– alespoň 50 % odehraných možných zápasů
– nejvyšší procentuální úspěšnost poměru vítězných zápasů k odehraným
– větší počet odehraných zápasů
– lepší rozdíl skóre z jednotlivých zápasů
– vyšší počet získaných jednotlivých bodů
– porovnání vzájemných utkání
– v případě shodnosti potom stejné umístění

6. LIGOVÉ UTKÁNÍ

Ligové utkání se hrají podle Rozpisu utkání OPP. Oba týmy se sejdou v určený čas na určeném místě (boulodrom domácích). Je doporučeno dostavit se zhruba o 10 minut dříve pro vyřízení nezbytných formalit.

6.1. Formality

Základním dokumentem je Zápis o utkání. Do zápisu je nutné vyplnit všechny potřebné údaje nutné k zahájení utkání. Jako první zápis vyplňují hosté, potom jej vyplní domácí. Pouze v play-off a barážích se zápis vyplňuje současně (nikdo není domácí tým), tak aby soupeř neviděl nasazení hráčů. Po výměně zápisů s hráči vepsanými pro první zápas trojic, si správci týmů dopíší údaje ze soupeřova zápisu tak, aby obě kopie byly stejné. Poté může začít první zápas. Stejně se postupuje při nominaci hráčů do zápasů jednotlivců a dvojic.

6.2. Soupiska

Soupiska je elektronická a vede ji Správce ligy. Jde o seznam hráčů, kteří budou za tým hrát v průběhu sezóny. Tento seznam je předán písemně nebo e-mailem při odevzdání přihlášky. V průběhu sezóny je možno prostřednictvím Správce ligy soupisku doplňovat o další hráče. Do zápisu se může vepsat pouze hráč, který je na soupisce týmu, nebo ještě nenastoupil za žádný jiný tým. Soupiska se uzavírá po základní části. Do play-off nesmí nastoupit hráč, který neodehrál alespoň tři zápasy v základní části.

6.3. Identifikace hráčů

Pokud bude mít tým pochyby o identitě hráče, může Správce týmu požádat hráče o legitimování nějakým průkazem (OP, ŘP, studijní průkaz, předplatné MHD), který určí jeho totožnost. Při zjištěném podvodu se tým i hráč vystavují disciplinárnímu trestu.

6.4. Začátek zápasů

Jestliže některý tým nestihne plánovaný začátek zápasu, je na něj soupeř povinen adekvátně čekat pouze tehdy, pokud tým své zdržení před utkáním nahlásí čekajícímu týmu. Čekací doba je 30 minut. Když se v této době soupeř dostaví, utkání začne standardně. Za neomluvené pozdní příchody se týmy vystavují disciplinárnímu trestu.

6.5. Trestné body

Pokud se i po této době soupeř nedostaví nebo se neomluví za zdržení, začínají se hrát utkání tak, jak jsou stanovena, ale bez vyplnění zápisu. Za každou započatou minutu potom přítomný tým získává jeden bod. Jestliže se soupeř dostaví v tomto čase (cca 11 minut), trestné body se zastaví, přičte se ještě jeden trestný bod za vyplnění zápisu a zápas pokračuje z toho stavu, kolik bodů dostal za trestné minuty.

6.6. Kontumace

Když soupeř vůbec nepřijde, vyplní tým zápis po 33 minutách čekání, do poznámek napíše, „soupeř se nedostavil“ a výsledky zápasů napíše jako 13:0 a výsledek utkání 3:0 ve svůj prospěch. Pokud se nedostaví oba soupeři, bude zápas rozhodnut v neprospěch obou týmů. Při nedostavení se k zápasu se týmy vystavují disciplinárnímu trestu.

6.6.1. Zápis kontumace do statistik hráčů

V případě, že je zápas neodehrán, tedy kontumován, zapisují se do výsledků pouze body a skóre pro tým, nikoliv pro hráče.

6.7. Nekompletní tým

Může nastat situace, kdy se soupeř dostaví v menším počtu hráčů než tři. Takový tým se může účastnit utkání, ale hráči nesmí použít koule nepřítomného hráče. V průběhu zápasu nelze střídat. Pokud hráč nemůže zápas dohrát, zbývající hráči nemohou použít jeho koule.

Jestliže se některý tým dostaví opakovaně k utkání nekompletní (méně jak tři hráči), vystavuje se disciplinárnímu trestu.

6.8. Odložení, přerušení zápasů

Utkání, zápas se nezačne, přeruší nebo mírně odloží pouze z takových důvodů, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo by neumožňovaly hru (bouře, krupobití, silný studený déšť, husté sněžení, vichr lámající větve atd.). Na této situaci se musí shodnout oba týmy, zapíší to do zápisu a  jsou povinny si okamžitě domluvit náhradní termín (do termínu dalšího utkání, maximálně však 14 kalendářních dnů), který okamžitě nahlásí správci soutěže (ligy) do hodiny poté. Při přerušení jsou všechny výsledky zaznamenány a případné pokračování se začne z tohoto stavu a ve stejném složení. Utkání se nesmí odkládat z žádných jiných důvodů, například pro nedostatek hráčů.

6.8.1. Předehrání zápasu

Utkání lze z vážných důvodů libovolně předehrát, oba týmy jsou však povinny o takové předehrávce včas informovat správce ligy. Zápas odehraný bez vědomí Správce ligy bude kontumován v neprospěch obou stran. V případě, že o předehrávku usiluje jen jeden tým, není povinností soupeře mu vyhovět. Zápas se pak musí odehrát v termínu Rozpisu utkání, nebo bude pro nedostavení se týmu kontumován.

6.9. Pořadí zápasů

Utkání se odehrává tak, že jako první se hraje zápas trojic. Po skončení tohoto zápasu se neprodleně začnou hrát zápasy jednotlivec proti jednotlivci a na druhém hřišti (druhé polovině plochy) dvojice proti dvojici. Zápasy začínají současně ve stejnou chvíli. (V případě pouze jednoho hřiště se hrají zápasy v pořadí trojice, dvojice, jednotlivci.) Z toho plyne, že ten, kdo byl nominován na jednotlivce, nemůže hrát dvojice a naopak. Pokud je odehrán zápas, v němž hráč postupně odehrál dvojice i jednotlivce, je zápas, který se odehrál později, kontumován ve prospěch soupeře. Pokud v něm neměl nastoupit ani hráč soupeře, je zápas neplatný a nahrazuje se v nejbližším možném termínu dohrávkou.
Do zápasu vždy může nastoupit jen ten hráč, který je na soupisce daného týmu a byl před zahájením tohoto zápasu vepsán do Zápisu o utkání. Žádný hráč nemůže v jednom utkání nastoupit ve třech zápasech.

6.10. Zranění, nepřítomnost

Zraní-li se hráč již vepsaný do zápisu utkání nebo se nedostaví, musí tým odehrát zápas ochuzen o takového hráče a hraje s odpovídajícím počtem koulí.

6.11. Hodnocení utkání

Vítězem utkání se stává tým s vyšším počtem vyhraných dílčích zápasů. Za to obdrží do tabulky soutěže jeden bod (v případě vyřazovacích utkání postupuje do dalších bojů nebo je celkovým vítězem) a skóre odpovídající poměru vyhraných zápasů k počtu zápasů prohraných. Jako pomocné skóre se vede součet výsledků dílčích zápasů.

6.12. Hlášení výsledků

Všechny tyto údaje jsou potom zapsány do zápisů a Správci týmů potvrdí podpisem souhlas s vepsanými výsledky. Domácí tým je povinen do 24 hodin po ukončení utkání výsledky doručit elektronicky nebo osobně správci soutěže (ligy). Tým, který to neučiní, se vystavuje disciplinárnímu trestu. Jména jednotlivých hráčů v jednotlivých zápasech budou použita ke statistice jednotlivců. Zápis si oba týmy ponechají minimálně do dalšího kola k řešení neshod.

7. CENY

Pořadatel do soutěže věnuje putovní trofej zvanou „Olomoucký pohár“, kterou obdrží vítězný tým na dobu do vyhlášení nového vítěze. Pořadatel do soutěže věnuje putovní trofej zvanou „Nejužitečnější hráč OPP“, kterou obdrží hráč na 1. místě Top hráčů. Dále potom trofeje pro hráče umístěné na prvních třech místech, které budou hráčům ponechány.

8. KOMUNIKACE

Veškerým řízením soutěže jsou pověřeni Správci soutěže (ligy), kteří jsou za tuto činnost odpovědni Prezidiu OPP. Před samotným začátkem soutěže se sejdou Správci týmů na konferenci, kde jim budou vysvětlena pravidla, systém, novinky a změny. Toto není nutné absolvovat pro týmy, které v OPP fungují dlouhodobě. O průběhu soutěže informují internetové stránky opp.kulovyblesk.com. Profily na sociálních sítích nevyjadřují oficiální výsledky nebo stanovisko Prezidia ani Správce soutěže. Ohlašování výsledků, protesty, připomínky, přihlašování a registrace týmů a hráčů probíhá u Správce soutěže (ligy). Komunikace mezi týmy bude dle zveřejněných kontaktů Správců týmů.

9. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY

Za nedodržování Herního řádu může být tým nebo hráč disciplinárně potrestán. Disciplinární tresty uděluje Správce soutěže (ligy), v případě odvolání Prezidium OPP. Postup je následovný, u méně závažných přestupků je viníkovi dána výstraha a při opakování budou odebrány body. Při závažnějších přestupcích může být odebrání bodů či kontumace okamžitá. Při opakování závažných přestupků může být tým a hráč diskvalifikován a vyloučen z OPP. Pokud k diskvalifikaci či odstoupení dojde v průběhu rozehrané soutěže, zachovají se všechny odehrané výsledky (výhry i prohry), statistiky pokračujících týmů. Provinilému týmu/hráči se odeberou všechny dosažené body. Následná utkání se kontumují jako při nedostavení se k zápasu.

10. PŘIHLÁŠKY

Budou uzavřeny 28. března 2024 

V Olomouci dne 26. 3. 2024

Dále také...

  • Starší zprávy a sdělení

  • Oficiální pravidla pétanque